Kedutaan Besar Jepang Menarik Persetujuan untuk Pameran Seni Wina

Kedutaan Besar Jepang di Austria menarik persetujuannya untuk pameran seni di Wina…